Intersport

Joukkue

Apajasalo Arttu
Buinovschi Ion
Haanpää Petteri
Heini Juha
Joopi Matti
Joopi Ville
Kallunki Markus
Kartio Adiel
Kartio Oliver
Kartio Simeon
Laaksonen Mikko
Mäki Antti
Nyman Miska
Saarelainen Petri
Sundholm Eero
Tuominen Eero
Valli Niilo
Vettenranta Mikko
Khezami Amor
Mäki Nikolas

Toimihenkilöt