19
SYY
18.15
PT13-14, P9 Taso 3

LuVe - KaPa Black  7 - 0

Rauma, Raumanmeren TN B